Napinacze BTA – przed wdrożeniowe badania jakości
Napinacze BTA – przed wdrożeniowe badania jakości

Napinacze BTA – przed wdrożeniowe badania jakości

Europejski rynek części zamiennych charakteryzuje się stosunkowo wysoką konkurencyjnością. Dla klientów jakość jest równie istotna, jak atrakcyjna cena produktów. To sprawia, że w naturalny sposób od asortymentu ze średniej i niższej półki cenowej, klienci oczekują sprawdzonej i powtarzalnej jakości.

Wysokim i rosnącym zainteresowaniem segmentu m.in. piast koła, zestawów łożysk czy rolek w ofercie sieci Inter Cars cieszy się marka BTA. Dostrzegając oczekiwania rynku i warsztatów współpracujących z Inter Cars, do oferty producenta zostały wprowadzone nowe produkty, tj. kompletne napinacze BTA. Aby zagwarantować niezawodność działania, wprowadzenie kompletnych napinaczy zostało poprzedzone wytężonymi pracami i drobiazgowymi testami laboratoryjnymi.

Napinacz jest bardzo istotnym elementem osprzętu silnika, od którego poprawnej pracy zależą inne podzespoły, a środowisko, w którym pracuje jest bardzo wymagające. To właśnie dlatego przetestowane zostały wszystkie elementy składowe, od korpusu napinacza, elementów sprężyny po łożysko rolki. Proces weryfikacji jest wieloetapowy, co jest niezbędne, aby do wszystkich kilkunastu europejskich rynków, gdzie obecny jest Inter Cars, dostarczyć sprawdzony produkt.

Poniżej prezentujemy wybrane badania jakościowe, jakie zostały przeprowadzone w laboratorium INTERMEKO przed wprowadzeniem napinaczy BTA do sprzedaży.
Fot1 - Badanie trwardości.jpgFot4 - Obudowa napinacza BTA.jpgFot5 - Sprężyna napinacza – weryfikacja materiału.jpgFot6 - Sprężyna napinacza BTA.jpgRys2b - Poglądowy rysunek techniczny dla E2X0006BTA.jpgFot9 - Elementy łożyska tocznego napinacza BTA zainkludowane w żywicy..jpgFot7 -  Łożysko toczne rolki napinacza.jpgFot10 - Łożysko toczne napinacza BTA..jpgFot3 - Fragmenty obudowa napinacza BTA.jpgFot2  - Wycięte elementy obudowy napinacza..jpgFot8 - Łożysko toczne napinacza BTA.jpgRys1 -  Poglądowy rysunek techniczny dla E2Y0002BTA.jpgRys2a - Poglądowy rysunek techniczny dla E2X0006BTA.jpg

Weryfikacja Jakościowa

Badania jakościowe mają na celu potwierdzenie informacji na temat produktu, aby uzyskać pewność, że produkt spełnia wysokie wymagania techniczne. W przypadku napinaczy przeprowadzono badania najważniejszych parametrów geometrycznych napinacza BTA, które potwierdziły zgodność z rysunkami technicznymi produktu.

Badania materiałowe 

Kolejnym ważnym badaniem jest sprawdzenie materiału, z którego jest wykonany zespół rolki i napinacza BTA. W celu weryfikacji materiałowej element zostaje pocięty i rozmontowany na części pierwsze. Każda z nich jest analizowana osobno: siluminowa obudowa, sprężyna napinająca, łożysko toczne rolki łożyska oraz śruba mocująca rolkę do obudowy. Za pomocą spektrometru rentgenowskiego weryfikowany jest skład chemiczny poszczególnych elementów.  

Przykładowo, badanie siluminowej obudowy wykazało odpowiedni dla tego typu zastosowań stop aluminium AC47100. Pozostałe elementy napinacza, tj. sprężyna, łożysko, śruba są poddane tym samym badaniom w odniesieniu do odpowiednich wymagań od-nośnie składu chemicznego.  W dalszym etapie analizowana jest twardość materiału, z którego wykonano te elementy. Odniesieniami są tutaj normy branżowe dla poszczególnych elementów składowych napinacza.

Dla badań twardości w zależności od rodzaju materiału stosowane są następujące metody badań: badanie twardości aluminium metoda Brinella [skala HB], badanie twardości drutu sprężynowego metodą Rockwella [HRC]. Twardość łożysk tocznych jest weryfikowana dwiema metodami. Dla kulek łożyskowych jest realizowana metoda Rockwella [skala HRC]. Z kolei bieżnie wewnętrzna i zewnętrzna są sprawdzane metodą Vickersa.

Badanie metalograficzne

Kolejnym niezwykle ważnym badaniem, któremu poddajemy napinacze BTA jest badanie metalograficzne elementów napinacza paska.  Badanie pozwala na sprawdzenie wymagań stawianym podczas technologii produkcji. W przypadku silu-minowej obudowy napinacza jest to porowatość skurczowa materiału. Najprostszymi słowami jest to właściwość określająca wielkość i ilość pustych przestrzeni wewnątrz materiału. Ich duża ilość świadczy o złej jakości stopu odlewniczego, a co za tym idzie pogorszeniu parametrów trwało-ści takich jak np. podatność na pękanie. Prawidłowy materiał wykorzystany do produkcji drutu sprężynowego jest gwarancją właściwej pracy napinacza BTA. To sprężyna odpowiada za właściwe napięcie paska. Stal sprężynową cechują: wysoka granica sprężystości, gdzie wymagany jest powrót elementu do pierwotnego kształtu po odjęciu siły nacisku, wytrzymałość na zmęczenie, wysoka granica plastyczności, tłumienie i przejmowanie obciążeń o różnej amplitudzie.

Głównym zadaniem łożyska tocznego zamontowanego w rolce napinacza jest przenoszenie obciążeń promieniowych. Cechy materiału łożyskowego to: wysoka, odporność na zatarcie, mały współczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymałość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymałość zmęczeniowa, wysoka stabilność geometryczna. Przedwdrożeniowe badania jakości produktów stanowią jedynie wycinek procesów związanych z zapewnieniem stałej i kontrolowanej jakości oferowanych produktów. Mając na uwadze za-chowanie wysokich standardów przez produkty będące w ofercie europejskiej sieci Inter Cars, produkty po wdrożeniu do sprzedaży są pod-dawane wyrywkowym badaniom. W przypadku napinaczy pasków jak i innych produktów marki BTA zostały przyjęte plany kontroli, w których te produkty są regularnie kontrolowane.

Dzięki drobiazgowej weryfikacji jakości przez laboratorium INTERMEKO na kilku etapach, uzyskiwane jest potwierdzenie na temat produktów BTA oraz spełniania przez nie norm i wymagań technicznych dla produktu końcowego.  Aktualnie w stałej ofercie Inter Cars jest po-nad 30 rodzajów kompletnych napinaczy do popularnych modeli aut z grup: VW, PSA oraz Fiat. Wśród nich można znaleźć produkty m.in. do Audi A3, A4, A6, Skoda Superb, Ford Focus, VW Golf III, IV, Citroen C2, C3, C4, Ford Fiesta IV, V i wielu innych zastosowań. Kolejne referencje do takich marek aut jak Renault, Dacia czy Chrysler są w już przygotowaniu i po przejściu przez fazę testów laboratoryjnych, zostaną wprowadzone do sprzedaży. Pełna oferta produktowa BTA znajduje się w Katalogu Online Inter Cars.


Załączniki

Pobierz wszystkie

Fot3 - Fragmenty obudowa napinacza BTA.jpg

grafika | 126 KB

Pobierz
Fot2 - Wycięte elementy obudowy napinacza..jpg

grafika | 106 KB

Pobierz
Fot7 - Łożysko toczne rolki napinacza.jpg

grafika | 50,8 KB

Pobierz
Rys1 - Poglądowy rysunek techniczny dla E2Y0002BTA.jpg

grafika | 90,8 KB

Pobierz
Fot5 - Sprężyna napinacza – weryfikacja materiału.jpg

grafika | 49,3 KB

Pobierz
Fot9 - Elementy łożyska tocznego napinacza BTA zainkludowane w żywicy..jpg

grafika | 68,9 KB

Pobierz
Fot11 - Łożysko toczne napinacza BTA.jpg

grafika | 29,2 KB

Pobierz
Rys2a - Poglądowy rysunek techniczny dla E2X0006BTA.jpg

grafika | 44,3 KB

Pobierz
Fot1 - Badanie trwardości.jpg

grafika | 35,1 KB

Pobierz
Fot10 - Łożysko toczne napinacza BTA..jpg

grafika | 28,3 KB

Pobierz
Fot6 - Sprężyna napinacza BTA.jpg

grafika | 28,1 KB

Pobierz
Fot8 - Łożysko toczne napinacza BTA.jpg

grafika | 21,7 KB

Pobierz
Fot4 - Obudowa napinacza BTA.jpg

grafika | 26,4 KB

Pobierz
Rys2b - Poglądowy rysunek techniczny dla E2X0006BTA.jpg

grafika | 14,5 KB

Pobierz
BTA logo.JPG

grafika | 43,3 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.